Хэрэв интернэтийн хурд шалгагч програмын үр дүн хэт өндөр байвал та өөрийн
Антивирус, Интернэт хамгаалалтын програмаа унтрааж байгаад дахин тест хийнэ үү.